Brandstairs Blogi, Tammikuu 2017

Mitä trendejä tullaan näkemään markkinoinnissa vuonna 2017?

Tähän(kään) tuskin löytyy tyhjentävää vastausta, mutta joka vuosi löytyy muutama hotti trendi alalle kuin alalle: osa uusia, osa asemiaan vakiinnuttavia tuttuja ilmiöitä.

Asiakaskokemukseen kiinnitetään huomiota entistä enemmän

Asiakaskokemus on – tai ainakin sen tulisi olla – markkinoinnin ytimessä alalla kuin alalla. Asiakaskokemus ei toki ole mikään uusi asia, mutta moderneimmissa lähestymistavoissa asiakaskeskeisiä ajattelutapoja hyödynnetään entistä vahvemmin luotaessa tehokkaita markkinointistrategioita ja muutosprosesseja.

Enemmän – ja entistä parempaa – videosisältöä

Sisältö on edelleen kuningas, joskin se on muuttamassa muotoaan monipuolisemmaksi. Some-sisältö, katsaukset, blogit, esitykset ja e-kirjat ovat edelleen tärkeässä roolissa, mutta video rynnii hurjaa vauhtia eteenpäin. Viimeistään nyt on aika ottaa visuaalisuus ja videot vahvasti mukaan markkinointiin.

Oikea-aikaista markkinointia

On aika laajentaa reaaliaikaisen markkinoinnin käsitettä merkittävämmäksi. Oikea-aikainen markkinointi ei edellytä viestin luomista reaaliaikaisesti. Muutamaa viikkoa aikaisemminkin luotu viesti tuntuu hyvinkin reaaliaikaiselta, jos se toimitetaan perille vastaanottajan kannalta oikeaan aikaan. Oikeaan aikaan lähetetty viesti huomataan helpommin ja sen avulla saadaan aikaan tavoiteltua toimintaa.

Entistä enemmän sisältöä

Uutta sisältöä tullaan tarvitsemaan entistä enemmän, jotta kulutustarpeet ja -odotukset pystytään täyttämään. Määrä ei kuitenkaan saa syntyä laadun kustannuksella. Tuotettavan sisällön tulee olla linjassa asiakkaiden odotusten ja tavoitteiden kanssa.

Dokumentoi sisältömarkkinoinnin strategiasi

Dokumentoitu sisältömarkkinoinnin strategia auttaa muodostamaan selkeän yleiskuvan sisältömarkkinoinnin tavoitteista ja toimenpiteistä, jolloin fokus pysyy tärkeimmissä asioissa ja toimenpiteissä. Lisäksi on hyvä muistaa, että dokumentointi ei ole joustamattomuuden synonyymi. Trendien seuraaminen ja tilanneherkkyys ovat aina mahdollisia kupletin kokonaisjuonen kärsimättä.

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinoinnin suosio lähti kasvuun jo vuoden 2016 aikana, kun brändit etsivät parhaita ”lähettiläitä” tuotteilleen. Jokainen meistä on varmasti nähnyt yhden tai useamman mainoksen, jossa tunnettu henkilö toimii brändilähettiläänä.

Tulevaisuudessa tullaan varmasti kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota siihen, että vaikuttajamarkkinointi hyödyttää sekä brändiä että vaikuttajaa. Myös vaikuttajan käsite on laajentumassa: perinteinen – usein laulaja-, näyttelijä- ja urheilijapohjainen – toimintamalli on laajentumassa uuteen Internet-tähtien sukupolveen, josta löytyy yhtä suosittuja, hyvinkin erilaisista taustoista tulevia vaikuttajia.

Personointia, personointia…

Massaräätälöinnistä ollaan siirtymässä personointiin, kohti yksilöllisempiä asiakaskokemuksia. Sisältöä luodaan pikemminkin erityisille, pienemmille kohderyhmille, minkä vuoksi on helpompi erottua kilpailijoista ja saavuttaa parempia tuloksia. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa, että asiakkaan ja yrityksen kosketuspisteet asiakkuuden eri vaiheissa suunnitellaan yksilöllisiksi. Joillakin yrityksillä personointi voi tarkoittaa ostoprosessin virtaviivaistamista ja kehittämistä entistä responsiivisemmaksi.

Kohti parempaa tehokkuutta

Mitä tavoitteellisemmaksi markkinointi muuttuu, sitä kehittyneempiä tekniikoita tarvitaan tehokkuuden mittaamiseen.

Kiteyttäen voisi todeta, että informaatiopohjainen katseltava markkinointiviestintä otetaan vastaan positiivisemmin kuin mainospohjainen luettava markkinointiviestintä – etenkin silloin kun se on saatavilla vastaanottajille sopivimpaan aikaan siellä missä vastaanottajat ovat.