Brandstairs Blogi, Kesäkuu 2017

Minkä nimistä markkinointia teillä tehdään?

Sisältömarkkinointi. Perinteinen markkinointi. Kumpi pitäisi valita? Markkinoinnin asiantuntijoiden mukaan menestys löytyy yhdistämällä taitavasti in- ja outbound-markkinoinnin keinot ja kanavat.

Sisältömarkkinoinnissa luodaan arvokasta sisältöä, jonka avulla potentiaalisten asiakkaiden tietämys käsiteltävistä aiheista vahvistuu ja joka voi houkutella heidät yrityksesi asiakkaiksi. Sisältömarkkinoinnin erityispiirteenä on, että se tuottaa potentiaaliselle asiakkaille konkreettista arvoa, jonka avulla heistä voi tulla yrityksesi lojaaleja lähettiläitä.

Perinteinen markkinointi perustuu siihen, että tuotteita ja palveluita markkinoivat yritykset määrittävät milloin ja missä viestit tavoittavat ostajat. Tietoa myytävistä tuotteista ja palveluista lähetetään laajalle yleisölle heidän pyytämättään/tilaamattaan.

Sisältömarkkinointiin liittyy kohderyhmän suostumus

Asiakkaat etsivät ja löytävät markkinoijan tuottaman sisällön ja hyödyntävät sen halutessaan – antavat suostumuksensa markkinointiin. Perinteinen markkinointi saavuttaa asiakkaat usein heidän tehdessään jotain muuta: katsoessaan tv:tä, ajaessaan autoa tai kuunnellessaan radiota. Samaan kategoriaan voi kuulua myös digitaalinen markkinointi, mm. pop-up -ilmoitukset, pre-roll -videot ja some-kanavissa julkaistavat mainokset.

Yleisön voi ansaita tuottamalla arvokasta sisältöä

Tarjoamalla yleisölle arvokasta sisältöä voidaan rakentaa luottamus viestin lähettäjän ja kohderyhmän välille. Sisältömarkkinoinnissa yleisö löytää ja hyödyntää julkaistun sisällön. Perinteisessä markkinoinnissa markkinoija maksaa siitä, että tietyn median olemassa olevalle yleisölle julkaistaan tietoa: maksettu mainostila, lähetysaika jne. Mietittäessä markkinoinnin kanavia kannattaa muistaa, että tiedon löytyminen verkossa ilman huolellista sisällön suunnittelua – ja myös rahallisia panostuksia – ei ole itsestään selvää.

Minkälainen oli mainonnan vuosi 2016 Suomessa?

Kantar TNS:n raportin mukaan mediamainontaan käytettiin yhteensä 1168 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja vuosi päättyi hienoiseen 0,9 % kasvuun – ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Panostukset sähköisiin medioihin olivat 55 % mainonnan kokonaisinvestoinneista.

Mainonnan panostukset painetuissa sanomalehdissä vähenivät, mutta laskeva trendi on loiventunut. Painetuissa aikakauslehdissä mainonta laski erityisesti yleisö- ja asiakaslehdissä mm. muutaman asiakaslehden siirryttyä kokonaan verkkoon. Mainonnan määrä TV:ssä pysytteli edellisen vuoden tasolla ja se on myös pitänyt osuutensa mainonnan kokonaismäärästä. Verkkomainonta kasvoi erityisesti mobiilimainonnan vauhdittamana. Viime vuosi oli menestyksekäs myös elokuva-, radio- ja ulkomainonnalle.

Tiedonjakoa vai aitoja keskusteluja?

Perinteisten markkinointikeinojen keskittyessä jakamaan tietoa tuotteista ja palveluista kohderyhmille  sisältömarkkinoinnilla pyritään käynnistämään keskusteluja kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kanssa. Keskustelujen avulla pyritään sitouttamaan kohderyhmät brändiin niin, että yrityksestä pidetään ja siihen luotetaan, mikä vauhdittaa ostopäätöksiä.

Pääroolissa kohderyhmälle arvokas tieto

Sisältömarkkinointi voi olla opettavaa tai viihdyttävää. On väitetty, että jo pelkästään viihdearvo voi tehdä sisällöstä arvokasta, jos toteutus on oikealla tavalla hoidettu. Perinteisessä markkinoinnissa pääroolissa on myytävä tuote, ja viesteissä keskitytään vakuuttamaan kohderyhmä siitä miksi heidän kannattaa ostaa ko. tuote. Mielestämme ero ei ole käytännössä näin dramaattinen, jos ns. perinteisiäkin viestejä suunniteltaessa maltetaan miettiä asiakasnäkökulmaa.

Taitavasti yhdistämällä onnistut

Kun pohdit liiketoimintasi markkinointistrategiaa, älä unohda sisältömarkkinointia. Se on helpommin toteutettavissa kuin perinteinen outbound-markkinointi – ja usein yleisösi pitää sisältömarkkinoinnista.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sinun kannattaa kokonaan luopua perinteisestä markkinoinnista. Asiantuntijoiden mukaan menestyksekkäimpiä markkinoijia ovat ne, jotka osaavat yhdistää inbound- ja outbound-markkinoinnin saumattomasti yhteen. He rakentavat monikanavaisen markkinointisuunnitelman, joka hyödyntää sisältöä ja teknologiaa kavennettaessa potentiaalisten asiakkaiden ryhmä kohderyhmäksi. Tämän jälkeen hyödynnetään perinteisiä markkinointitekniikoita toimittaessa ostopäätöstä tukevaa tietoa tuotteista ja palveluista kohderyhmille.

 

“Perimmiltään sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan taitoa viestiä asiakkaiden ja prospektien kanssa myymättä mitään. Se on markkinointia, joka ei häiritse. Tuotteita ja palveluja koskevien myyntipuheiden sijaan tuotetaan tietoa, jonka avulla ostaja voi kehittyä, hoitaa oman tehtävänsä entistä paremmin. Sisältöstrategian ytimessä on usko siihen, että kun markkinoija tuottaa johdonmukaista, säännöllistä ja arvokasta tietoa ostajille, nämä palkitsevat markkinoijan asiakkuudella ja lojaalisuudella.”

Content Marketing Institute