Asiakastarinoita

Manner

"Olemme tyyväisiä sujuvaan yhteistyöhön ja Brandstairsin ammattitaitoiseen palveluun. Heidän tiiminsä palvelee haastavillakin toimitusajoilla, ja työn jälki on korkealaatuista ja näyttävää".

Jukka Manner, markkinointijohtaja - Oy Mannerin Konepaja Ab

Pitkäaikaisen asiakkaamme Oy Mannerin Konepaja Ab:n kuljetuspyörätuotteita ja –ratkaisuja myydään Suomen lisäksi noin 30 maassa Euroopassa, Kaukoidässä ja USA:ssa. Tuotekehitykseen vahvasti panostavan yrityksen tuote-design on saanut kansainvälisesti tunnettuja palkintoja ja kunniamainintoja.

Yhteistyömme käynnistyi teknisten kuvien tuotannosta ja dokumentoinnista. Vuosien varrella painopiste on laajentunut julkaisuihin kuten esitteisiin, lehtiin, leafleteihin, ilmoituksiin, julisteisiin ja mm. messukutsuihin. Hiljattain toteutettu Mannerin tuotekuvaston päivitys sisälsi ulkoasun ja tuotetietojen päivityksen sekä useita eri kieliversioita oman myynti- ja markkinointitiimin sekä jälleenmyyjien käyttöön.

Monien Mannerin messuosastojen seiniä ovat peittäneet Brandstairsin suunnittelemat kuvapinnat. Olemme myös toteuttaneet esiteltävistä tuotteista 3D-malleja  sekä animaatioita myyntityön tueksi.

manner-img2

KABA

"On ollut meidän ilo tehdä yhteistyötä Brandstairs Oy:n kanssa. Erittäin kovalla ammattitaidolla Brandstairs on aina löytänyt oikean ajatuksen markkinointimateriaaleihimme, vaikka välillä töitä on tehty kireälläkin aikataululla. Töiden vasteaika on erittäin lyhyt ja tiimin palvelutaso on hyvin korkea. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme, ja suosittelen Brandstairsin korkealuokkaista palvelua kaikille."

Jarmo Kvick, myyntipäällikkö – Kaba AB

Kaba suunnittelee, valmistaa ja markkinoi moderneja lukitusjärjestelmiä kerrostaloihin ja toimistorakennuksiin.

Pitkäaikaisen yhteistyömme varrelle mahtuu monenmoista esitettä ja leafletia. Niistä viimeisimpiä esite Kaba evolo – Turvallinen elektromekaaninen kulunhallinta ja Keyless-konsepti –leafletit.

kaba-img2

Evac

”Valitsimme Brandstairsin kumppaniksemme kuulemamme hyvän asiakaspalautteen sekä yrityksen ketteryyden ja dynaamisen otteen vuoksi. Meille on erityisen tärkeää, että kumppanimme on joustava, monipuolinen ja vastaa tarpeisiimme nopeallakin aikataululla. Myös B2B-markkinointiviestinnän vahva tuntemus oli meille merkittävä valintaperuste”, kertoo Evacin brandi- ja viestintäpäällikkö Carita Lehmusmetsä.

Evac on maailman johtava jätteiden, jätevesien- ja vedenkäsittelyjärjestelmien toimittaja. Kansainvälisen, voimakkaasti kasvavan Evacin pääasiakassegmentit ovat marine-, offshore- ja rakennus- teollisuus. Vuonna 1979 perustettu yritys on toteuttanut yli 20 000 marine-projektia ja 2 000 rakennusteollisuuden projektia eri puolilla maailmaa. Evacilla on työntekijöitä Suomessa, Saksassa, Ranskassa, Kiinassa, Koreassa, USA:ssa, Brasiliassa ja Norjassa sekä edustajia yli 40 maassa.

Yhteistyömme starttasi markkinointimateriaalien ulkoasun uudistamisella. Ensin määriteltiin Evacin ja tytäryhtiöiden visuaalisten tunnisteiden värit jotta käyttö on kaikille markkinoinnin parissa työskenteleville vaivatonta. Tämän jälkeen aloitettiin brändimanuaalin ja  Evacin käyttämien monipuolisten myynnin tukimateriaalien – tuoteryhmä- ja tuote-esitteiden, leafletien ja tarjousliitteiden – ulkoasun suunnittelu ja toteutus. Myös asiakasreferenssejä esittelevien materiaalien ulkoasu uudistettiin ja yhtenäistettiin.

Yhtenäinen viesti niin sisällöllisesti kuin ulkoasullisestikin on tärkeää, ja erityisen tärkeää se on silloin kun yrityksen markkinointia hoidetaan useampien eri maissa työskentelevien henkilöiden toimesta.

evac-img2

fabrica

"Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön. Brandstairs kuuntelee ja keskustelee – sitä kautta ideat jalostuvat juuri meille sopivaksi käytännön tekemiseksi".

Petri Antila – Toimitusjohtaja, Fabrica Oy.

Fabrica on ammattitaitoinen sisustustekstiilien erikoisosaaja, joka suunnittele ja toteuttaa kokonaisvaltaisia sisustustekstiiliratkaisuja julkisiin tiloihin. Yritys jalostaa asiakkaiden tavoitteet toimiviksi ideoiksi sisustustekstiilien rakenteella, värillä ja täydentävillä elementeillä.

Perustana brändi ja asiakaskokemus
Fabrican ja Brandstairsin yhteistyö alkoi brändäyksestä. Vuonna 1996 perustetun yrityksen omistajavaihdoksen myötä määrittelimme yhdessä Fabrican henkilöstön kanssa brändipersoonan ja –lupauksen. Mietimme myös miten ne toteutuvat käytännön toimenpiteinä ja asiakaskokemuksina asiakassuhteen eri vaiheissa. Tulokset dokumentoitiin, jotta niitä voidaan hyödyntää päivittäisissä sidosryhmäkohtaamisissa .

Visuaaliset elementit
Hyvin tehdyn pohjatyön jälkeen oli luontevaa aloittaa yrityksen ulkoisten elementtien suunnittelu. Tämän työn tuloksina syntyi brändipersoonan mukainen päivitetty logo uudistettuine väreineen, uudet lomakkeet ja käyntikortit sekä luonnokset toimitilojen uudesta ilmeestä.

Uudet nettisivut julkaistiin juuri ennen uudistuneen Fabrican ensimmäistä osallistumista alan ammattimessuille. Vastasimme sivuston ulkoasusta ja sisällöstä. Teknisen toteutuksen hoidimme yhteistyössä koodaajakumppanimme kanssa.

Visy

"Työskentely Brandstairsin kanssa on ollut mutkatonta ja tehokasta. Arvostamme Brandstairsin toimintatavassa heidän kykyään ottaa asiakkaan toiveet huomioon ja samaan aikaan tuoda omalla ammattitaitoisella näkemyksellään yhteistyön kautta hyviä ratkaisuja."

– Nina Koukkari, Visy Oy.

Visy Oy on porttijärjestelmiin ja kulunvalvontaratkaisuihin erikoistunut ohjelmistoyritys. Yrityksen asiakkaisiin yli 20 maassa kuuluvat satamat, terminaalit, viranomaiset, logistiikkakeskukset sekä eri teollisuudenalojen yritykset. Visyn missio on auttaa asiakkaitaan automatisoimalla toimintaprosesseja ja siten säästämällä aikaa ja rahaa päivittäisessä toiminnassa.

Visy osallistui 11.–13.6.2015 TOC Europe –messuille Rotterdamissa. Brandstairs suunnitteli näyttelyosaston ilmeen ja layoutin, hoiti osallistumiseen liittyvät dokumentit oikeille toimijoille oikeaan aikaan sekä hoiti yhteydet osaston rakentajaan ja tapahtuman järjestäjään.

Suunnittelimme myös Visyn uudet nettisivut. Responsiivinen sivusto mahdollistaa hyvän kävijäkokemuksen niin tietokoneella, tabletilla kuin puhelimellakin.

visy-img2

Tasowheel

www-sivusto esittelee Tasowheelin osaamisen siten, että eri toimialoilta tulevat kävijät löytävät tarvitsemansa tiedon helposti.

Tasowheel suunnittelee ja tuottaa järjestelmiä, komponentteja ja palveluita prosessi- ja koneenrakennusteollisuuden sekä terveysteknologian aloilla toimiville yrityksille. Yritys tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita tuotekehityksen, testauksen, simuloinnin, mittauksen ja logistiikan alueilla.

Yhtiö on toimintansa alkuajoista lähtien tavoitellut kasvua laajentumisen, yritysostojen ja uusien liiketoiminta-avausten kautta sekä pyrkinyt laajentamaan toimintaansa kotimarkkinoilta kansainvälisempiin ympyröihin. Tavoitteena on yrityksen kasvun jatkuminen myös tulevaisuudessa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Verkkonäkyvyys on tärkeää kaikille yrityksille, mutta toimittaessa kansainvälisillä markkinoilla sen merkitys korostuu. Suunnittelimme Tasowheelille sivuston, joka esittelee konsernin osaamista asiakkaiden toimialat huomioiden niin, että jokainen sivustolla kävijä löytää tarvitsemansa tiedon helposti. Sivuston sisältö aktivoi yhteydenottoon ja keskusteluun myös verkon ulkopuolella. Yksi sivuston keskeisistä viesteistä on se, että kaikki sivustolla esitetyt palvelut ja tuotteet ovat Tasowheelin omissa käsissä. Kompaktit case-esittelyt konkretisoivat Tasowheelin ja sen asiakkaiden yhteistyön sisältöä ja kehitystä.

SSAB

Videotuotanto Avaimet käteen -palveluna

”Moderni SSAB:n brändiä tukeva esitys kiteyttää tuotantomme eri vaiheet ja SSAB:n vahvan osaamisen.”

Jaana Henttonen, viestintäpäällikkö – SSAB Hämeenlinnan tehdas

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, joka kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita. SSAB:n Hämeenlinnan tehdas on erikoistunut kylmävalssatun, metallipinnoitetun sekä maalipinnoitetun ohutlevyteräksen valmistukseen. Tehtaan valmistamia terästtuotteita käytetään muun muassa rakennus- ja autoteollisuudessa sekä koneenrakennusteollisuudessa.

Teräksen matka SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalta maailmalle

SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalle toteuttamamme video kertoo mitä teräkselle tapahtuu ennen kuin siitä valmistetaan tuotteita, joiden kanssa me kaikki olemme tekemisissä päivittäin. Video esitetään vierailijoille ennen tehdaskierrosta. Siksi on tärkeää, että myös terästeollisuutta tuntematon henkilö pystyy videon avulla hahmottamaan SSAB:n tuotantoprosessin ja sen eri osiin liittyvät vahvuudet.

Erityishuomio sisällön havainnollisuuteen

SSAB:n asiantuntijat olivat aktiivisesti mukana toteutuksessa suunnitteluvaiheesta alkaen. Haastatteluiden ja ideapalaverien pohjalta toteutettiin käsikirjoitus, kuvaussuunnitelmat ja kaikki muu toteutuksessa tarvittava aineisto. Laajan tuotantoprosessin eri vaiheet esitetään SSAB:n graafiseen ilmeeseen sovitetulla 3D-animaatiolla ja live-videolla. Videosta tehtiin useita eri kieliversioita.

Brandstairs vastasi käsikirjoituksesta, kuvauksista, videoeditistä sekä tuotannon koordinoinnista ja yhteyksistä.

”Video on saanut positiivisen vastaanoton. Moderni SSAB:n brändiä tukeva esitys kiteyttää tuotantomme eri vaiheet ja SSAB:n vahvan osaamisen niin tuotannossa, tutkimuksen ja kehityksen alueella kuin turvallisuus- ja ympäristöasioissakin. Useat eri kieliversiot palvelevat laajaa, kansainvälistä vierailijakuntaa. Projektin läpivienti sujui mukavasti, kun yksi kumppani koordinoi kaiken käsikirjoituksesta editointiin.”, kertoo SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan viestintäpäällikkö Jaana Henttonen.